СЕРВИЗЪТ на BOSCH в гр. Пловдив се премести

от бул. “6-ти септември”, 244 на ул. “Дамян Балабанов”, №1 , Промишлена зона Изгрев

КОНТАКТИ: моб. 0888 60 24 66, 0889 34 16 26, 0887 28 29 27